آژانس تبلیغاتی الرا

برندسازی - دیجیتال مارکتینگ - طراحی سایت - بازاریابی - تبلیغات

اهمیت حوزه روابط عمومی را میتوان اینطور تفسیر نمود که هر کسب و کار یا سازمان برای بقای خود نیازمند اجرای راهکارهای ارتباطی برای ایجاد تعاملی مستمر میان واحد های داخلی خود با هسته مدیریتی سازمان و همینطور سایر بنگاه ها، مراکز، کسب و کارها، مشتریان و حتی رقبای خود در خارج از سازمان می باشد.

لذا جهت تسهیل امور مربوطه، سازمان ها نیازمند ایجاد و مدیریت واحد روابط عمومی فعال هستند.

شاید از نظر اهداف سازمانی، فاصله ی ناچیزی میان حوزه روابط عمومی و بازاریابی وجود داشته باشد اما با نگاهی موشکافانه به فعالیت های روابط عمومی به آن نتیجه میرسیم که عملکرد این واحد تسهیل کننده ی اهداف سازمانی از جمله فرآیندهای بازاریابی، وفادارسازی ، منابع انسانی و ایجاد رضایتمندی می باشد.

 

طراحی کمپین های روابط عمومی

طراحی، برنامه ریزی و اجرای کامل طرح های کلان حوزه روابط عمومی سازمان که می توانند منتج به ایجاد تعامل بهینه و اثر بخش سازمان در روابط عمومی داخلی یا خارجی باشد شامل :

  • برگزاری ایونت و رویدادهای سازمانی
  • برگزاری نمایشگاه
  • برگزاری نشست های خبری
  • برگزاری ایونت های رونمایی محصول
  • برگزاری رویدادهای مسولیت های اجتماعی
  • خدمات رپورتاژ خبری
  • تولید محتوای سازمانی (بکارگیری از رسانه های آنلاین و آفلاین)
  • تهیه و تولید نشریه های سازمانی (آنلاین و مکتوب)