آژانس تبلیغاتی الرا

برندسازی - دیجیتال مارکتینگ - طراحی سایت - بازاریابی - تبلیغات

تیزرها و ویدیوهای تبلیغاتی که از قدمت بالایی در بین ابزار های تبلیغاتی و اطلاع رسانی برخوردار هستند.

با آنکه تیزر ها عمر زیادی در صنعت تبلیغاتی دارند اما هنوز اصالت و اثرگذاری خود را حفظ کرده اند.

ساخت تیزرهای تبلیغاتی

تیزر ها نوعی از تبلیغات بصری هستند که دارای فرمت ویدیویی می باشند و برای انتشار نیازمند رسانه اس هتند که مناسب برای پخش ویدیو باشد بطور مثال :

  • ساخت تیزرهای سینمایی
  • ساخت تیزرهای شبکه های اجتماعی
  • ساخت تیزرهای تلویزیونی
  • ساخت تیزر های نمایشگاهی
  • ساخت تیزر همایش ها

که بر روی پرده سینما و همایش یا در تلویزیون، موبایل و . . . قابلیت پخش دارند.

انواع تیزر های تبلیغاتی :‌

  • تیزرهای تبلیغاتی انیمیشن
  • تیزر تبلیغاتی رئال
  • تیزر تبلیغاتی رئال انیمیشن